دستگاه اتوماتیک اندازه گیری گاز تولیدی

سامانه خودکار اندازه گیری تولید گاز روشی آسان و دقیق برای مانیتور کردن شرایط تخمیر و نرخ تولید گازهای حاصل از تخمیر مواد خوراکی در شرایط شکمبه و گاز حاصل از انکوباسیون در مخازن سیستم های بیوگاز صنعتی است.داده های حاصل از تخمیر میکروبی به داده های دیجیتال در واحد زمان تبدیل می شود و در نرم افزار سامانه ثبت می گردند.به این ترتیب اپراتور می تواند منحنی هی حجم فشار گاز تولیدی در احد زمان را درمحیط نرم افزار رسم نماید.


کاربردهای دستگاه

 • مطالعات مربوط به تخمیر میکروبی موادخوراکی در شکمبه نشخوارکنندگان
 • مطالعات هضمی در انسان
 • اندازه گیری فعالیت مخمرها
 • مطالعات مربوط به سوخت های زیستی در فرآیند تبدیل توده های زیستی به سوخت زیستی
 • مطالعات مربوط به تولید بیوگاز از پسماندها
 • مطالعات مربوط به اندازه گیری BOD
 • مطالعات مربوط به تعیین کیفیت خاک و ...

ویژگی ها و خصوصیات

 • تعیین کنتیک هضم و تخمیر میکروبی مواد خوراکی با سرعت و دقت زیاد
 • امکان بررسی حدود50نمونه در هر نوبت
 • قیمت مناسب دستگاه (حدود 3 برابر کمتر از نمونه های خارجی )
 • امکان ساخت بن ماری شیکر دار برای هر یونیت متناسب با تعداد بطری ها
 • قابل انعطاف بودن سامانه برای تغییر کاربری آن به منظور استفاده در رشته های تحقیقاتی گوناگون
 • نصب ، آموزش و راه اندازی رایگان در محل
 • یک سال گارانتی و10 سال خدمات پس از فروش

دفترچه راهنما

نام فایل لینک دریافت
فایل pdf دفترچه راهنما دریافت