دستگاه شبیه ساز هضم مواد خوراکی

این دستگاه برای شبیه سازی شرایط هضم در دستگاه گوارش انسان و حیوانات طراحی شده است. با کمک این دستگاه امکان تعیین قابلیت هضم مواد خوراکی در معده و روده باریک وجود دارد. همچنین در مورد حیوانات نشخوارکننده می­ توان قابلیت هضم علوفه، کنسانتره و یا خوراک های کاملا مخلوط شده (TMR)را در شکمبه و بخش های پس از شمکبه ای (شیردان و روده باریک) را با این دستگاه تعیین کرد.

این دستگاه روشی استاندارد و دقیق را برای بررسی قابلیت هضم مواد خوراکی دام در شکمبه، شیردان و روده باریک و تعیین قابلیت هضم مواد غذایی مختلف در بخش معده و روده باریک انسان در محیط آزمایشگاه (in vitro) ارایه می کند.


کاربردهای دستگاه

  • تعیین قابلیت هضم مواد خوراکی در شکمبه و بخش های پس از شکمبه ای دستگاه گوارش نشخوارکنندگان
  • تعیین قابلیت هضم مواد خوراکی در معده و روده باریک انسان و حیوانات پستاندار تک معده ای
  • اندازه گیری میزان لیگنین موادخوراکی

ویژگی ها و خصوصیات

  • کارآمدی و دقت بسیار زیاد دستگاه برای تعیین قابلیت هضم موادخوراکی دردستگاه گوارش
  • امکان اندازه گیری قابلیت هضم تعداد100نمونه در هر نوبت
  • افزایش دقت آزمایش و تکرارپذیری نتایج به دلیل حذف اثرات فردی و ذاتی
  • کاهش هزینه آزمایش های هضمی در مقایسه با روش های درون تنی
  • قیمت بسیار مناسب دستگاه(یک سوم از نمونه مشابه خارجی)
  • نصب ، آموزش و راه اندازی رایگان در محل
  • یک سال گارانتی و10 سال خدمات پس از فروش

دفترچه راهنما

نام فایل لینک دریافت
فایل pdf دفترچه راهنما دریافت