خدمات پس از فروش

کلیه دستگاه های تولید شده توسط شرکت گل پونه صفاهان مشمول 1 سال ضمانت تعمیر و 10 سال خدمات پس از فروش است. در ضمن خدمات پشتیبانی و گارانتی فقط به کالاهایی ارایه خواهد شد دارای فاکتور خرید از شرکت گل پونه صفاهان و برگه ضمانت مهر شده باشند.

شرایط و مقررات ضمانت نامه

 1. ضمانت نامه بدون هولوگرام فاقد اعتبار است.
 2. خدمات گارانتی فقط برای تعمیر یا سرویس دستگاه بوده و شامل ارائه خدمات رایگان برای تعویض قطعات و دستمزد تعمیر می باشد.
 3. دستگاه هایی دارای گارانتی هستند که دارای برگ ضمانت نامه( این برگه) باشند. بدیهی است جهت استفاده از خدمات گارانتی ارائه برگ ضمانت نامه ضروری است.
 4. خدمات گارانتی فقط توسط مرکز مجاز معرفی شده ارائه می گردد.
 5. حداکثر مدت زمان پوشش خدمات گارانتی 12 ماه از تاریخ نصب دستگاه می باشد.
 6. این ضمانت نامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:
  1. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و ضایعات شیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق و حوادث طبیعی.
  2. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستور العمل های ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.
  3. دستگاه هایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی به جز نمایندگان مجاز شرکت گل پونه صفاهان تعمیر شوند.
  4. هر نوع دستکاری، خدشه یا کنده شدن بر چسب هولوگرام، مشخصات دستگاه یا هر نوع دستکاری یا آسیب برگ ضمانت نامه.
 7. قطعات یا قسمت هایی از دستگاه که مشمول این ضمانت نامه نمی باشند:
  لوازم تزئینی، ظروف و لوازم داخلی، بدنه خارجی و اجزای آن، وسایل و تجهیزات جانبی.
 8. گارانتی شرکت شامل تعویض دستگاه نمی باشد.

ضمانت نامه

نام فایل لینک دریافت
فایل pdf ضمانت نامه دریافت