ارتباط با ما

نشانی و شماره های تماس دفتر مرکزی:

  • اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیــقاتی اصفهان، مجتمع تجاری سازی فناوری - سوله شماره 14، کد پستی: 8415683111
  • 33932074 31 98+
  • 0585727 913 98+
  • golpooneh-co@istt.ir