مینرویت

بلوس های خوراکی کندرهش
حاوی موادمعدنی کمیاب و ویتامین های مورد نیاز گاو

بلوس های خوراکی مینرویت به نحوی طراحی و ساخته شده است که بتواند خطر کمبود عناصر کم نیاز و ویتامین ها را در گاوهایی که به هر دلیل (لنگش، اسیدوز، تنش گرمایی، تراکم و...) خوراک اختصاص یافته را مصرف نمی کنند، به حداقل برساند. علاوه براین بلوس های کند رهش مینرویت می تواند کمبودهای حاشیه ای که موجب کاهش باروری و نرخ گیرایی در گله می شود را بر طرف نماید.

این بلوس ها با کمک ماتریکس کند رهش کننده خود عناصر (مس، کبالت، سلنیوم، منگنز، روز و ید)، ویتامین ها (ویتامین A و ویتامین E) و آنتی اکسیدان های گیاهی خالص سازی شده (مخلوطی از چند عصاره خشک شده گیاهی) را بطور پیوسته و آهسته در مدت 180 روز در محیط شکمبه آزاد و در اختیار میکروب ها و حیوان قرار می دهند. این بلوس ها به شکل استوانه ای با قطر 26 میلی متر و طول 75 میلی متر و پوشش ضد آب سبز رنگ ساخته شده اند.

مزایای استفاده از بلوس های خوراکی کندرهش مینرویت

 • کاهش روزهای باز
 • کاهش فاصله بین دو زایش
 • کاهش موارد سخت زائی
 • کاهش موارد جفت ماندگی
 • کاهش موارد ورم پستان
 • کاهش عفونت های رحمی
 • افزایش تولید شیر تا حدود10درصد
 • کاهش تعداد سلول های سوماتیک شیر
 • افزایش نرخ گیرائی در اولین تلقیح
 • کاهش دفعات تلقیح به ازای آبستنی
 • کاهش اثرات تنش گرمایی
 • افزایش کیفیت اووسیت های استحصال شده
 • افزایش نرخ گیرائی پس از انتقال جنین
 • افزایش نرخ گوساله زائی
 • افزایش رشد تلسیه و ایجاد شرایط مساعدتر برای رشد جنین
 • کاهش موارد سخت زائی
 • کاهش ناهماهنگی های هورمونی هنگام زایش
 • کاهش مشکلات پس از زایش
 • جلوگیری از زایمان پیش رس
 • کاهش مرده زایی
 • افزایش مقاومت به تنش های محیطی
 • بهبود ضریب تبدیل
 • کاهش اثر تنش های محیطی
 • تقویت سیستم ایمنی

شیوه مصرف

 • مصرف دو بلوس بفاصله 21 روز قبل از تاریخ احتمالی زایش در گاوها و تلیسه های آبستن سنگین
 • دو عدد بلوس در شروع فصل گرما برای گاوهای شیرده در پیک تولید
 • یک عدد بلوس برای گوساله های نر پرواری با وزن بیشتر از 150 کیلوگرم

 • توجه: برای خوراندن بلوس ها می توان از مگنت خوران و یا اپلیکاتور ویژه بلوس های خوراکی کند رهش استفاده کرد.

مواد تشکیل دهنده

مواد تشکیل دهنده میزان آزادشدن روزانه در طی 240 روز از 2 بلوس
مس 136/5میلی گرم
کبالت 2 میلی گرم
سلنیوم 2/1 میلی گرم
منگنز 69/4 میلی گرم
روی 111/5 میلی گرم
ید 4/1 میلی گرم
ویتامین A 4580 میلی گرم
ویتامین E 9 واحد
آنتی اکسیدان های گیاهی