استرستریت

بلوس های خوراکی کندرهش
حاوی ویتامین A و عناصر آنتی اکسیدان جهت مقابله با استرس های دوره انتقال و تقویت سیستم ایمنی گاوهای پرتولید

بلوس های خوراکی استرستریت به نحوی طراحی و ساخته شده است که بتواند خطر تنش های محیطی (تنش گرمایی، تنش تراکم در گله، تنش واکسیناسیون و سم چینی) و استرس حین زایش را در گاوها و تلیسه های آبستن، گاوهای شیرده و گوساله های نر پرواری کاهش دهد و سیستم ایمنی آنها را تقویت نماید. این بلوس ها می تواند ترکیبات خود شامل ویتامین A و عناصر سلنیوم، روی، مس و منگنز را در مدت 21 روز و بطور آهسته و پیوسته در اختیار حیوان قرار دهد. این بلوس ها به شکل استوانه ای با قطر 26 میلی متر و طول 23 میلی متر و پوشش ضدآب نارنجی رنگ ساخته شده اند.

شیوه مصرف

بنا به تجربه ای که در هر گله از تنش های محیطی وجود دارد و توصیه دامپزشک گله (بر اساس سوابق جفت‌ماندگی، متریت و ورم پستان کلینیکی) توصیه می‌شود یک تا سه عدد بلوس بفاصله یک هفته قبل از تاریخ احتمالی زایش به گاوها و تلیسه های آبستن سنگین خورانده شوند. در مورد گاوهای شیرده و گوساله های نر مصرف یک عدد بلوس (بازای هر 250 تا 300 کیلوگرم وزن) در شروع فصل گرما و تکرار آن بفواصل 21 روزه تا پایان فصل گرما توصیه می شود. برای خوراندن این بلوس های می توان از مگنت خوران و یا اپلیکاتور ویژه بلوس های خوراکی کند رهش استفاده کرد.

مزایای استفاده از بلوس استرستریت

  • تقویت سیستم ایمنی گاوها، تلیسه های و گوساله های نر تحت تنش های محیطی
  • کاهش موارد جفت ماندگی
  • کاهش احتمال بروز ورم پستان تحت کلنیکی و کلنیکی در گاوهای تازه زا
  • بهبود تولید شیر در گاوهای شیرده و بهبود ضریب تبدیل در گوساله های نر پرواری
  • عدم نیاز به تزریق مکمل های آنتی اکسیدانی از جمله سلنیوم + ویتامین E قبل از زایش

مواد تشکیل دهنده

مواد تشکیل دهنده میزان به ازای هر بلوس 18 گرمی
سلنیوم 63 گرم
روی 750 میلی گرم
مس 2 گرم
منگنز 1.2 گرم
ویتامین A 1575000 واحد بین المللی ویتامین A
ماتریکس کندرهش کننده -

طراحی بلوس به گونه ای است که محتویات خود را به صورت پیوسته و در مدت 21 روز آزاد می نماید.